Ειδικότητες και αριθμός υπαλλήλων που θα προσληφθούν στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας

Ειδικότητες και αριθμός υπαλλήλων που θα προσληφθούν στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας

Η Οικονοµική Επιτροπή Δήμου  Αµφιλοχίας:

.Εγκρίνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ιε του ν.3812/2009 και
του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και για το χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της σύµβασης και ως δύο (2) µήνες, των κατωτέρω ειδικοτήτων και
αντίστοιχου αριθµού ατόµων, ως εξής:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ   1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    3
ΕΙ∆. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ  3
ΕΙ∆. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ  3
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ   3
ΟΜΑ∆ΑΡΧΕΣ  15
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  1
ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  1
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ  1
ΓΙΑΤΡΟΙ  1
ΝΟΣΟΚΟΜΟ Ι 1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ  1
ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1
ΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ  8
Ο∆ΗΓΟΣ  1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1
ΦΥΛΑΚΕΣ  1
ΕΙ∆. ΤΕΧΝΙΤΗΣ  1
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ  1
ΣΥΝΟΛΟ 48

2. Για τη δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού υπάρχει εγγεγραµµένη
πίστωση στον Κ.Α 15-6041.001 ύψους 62.000,00 ευρώ και στον Κ.Α 15-6054
ύψους 17.000,00 ευρώ.
3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για όλες τις περαιτέρω απαιτούµενες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 106/25-6-2020.
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δυτική Ελλάδα

Η Περιφερειακή Αρχή αγκαλιάζει τη σύγχρονη τέχνη

2020-07-13 17:52
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 τηλεδιάσκεψη παρουσίασης με θέμα «Άλλαξε την Πόλη» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & Τουρισμού Νίκο Κοροβέση. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με γνώμονα την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, κάθε μορφής καλλιτεχνικής...

Περιφερειακός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2020-07-13 11:47
Η έναρξη του πρώτου Περιφερειακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Επικεφαλής της πρωτοβουλίας REBRAIN WESTERN GREECE Κωνσταντίνο Αγραπιδά στο πλαίσιο του 8ου...

Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας που ενέχεται σε κλοπές σε παραλίες της Αιτωλοακαρνανίας.Ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των τριών μελών, ένας εκ των οποίων είναι έγκλειστος φυλακών

2020-07-13 09:02
Διακριβώθηκε, μετά από, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, η δράση εγκληματικής ομάδας, που ενέχονταν, στην συστηματική διάπραξη κλοπών, το καλοκαίρι του έτους 2018 στην Αιτωλοακαρνανία Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης...

Εμπορικός σύλλογος Άρτας.Θερινές εκπτώσεις.

2020-07-10 18:42
Συνάδελφοι,   Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2020 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου έως και  την Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης...

Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω νέων δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη σύγχρονη μεταποίηση

2020-07-08 19:13
«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της προτεραιότητας που...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>