Δήμος Αμφιλοχίας,Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Δήμος Αμφιλοχίας,Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις  διατάξεις  του άρθρου  74  του  ν.  3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε από  το  άρθρο  76  του  ν.  4555/18  και  αντικαταστάθηκε  εκ  νέου  από  την  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν. 4623/19.

  1. Την αριθμ. Εγκ. 90/59849/21-8-2019 ΥΠΕΣ «Διαδικασία  Συγκρότησης  και  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
  2. Την αριθμ . πρωτ. 10124/6-9-2019 απόφαση  Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων    (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞΙ).
  3. Την από 8-9-2019  απόφαση Ειδικής  Συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΥΣ5ΩΨΞ-Ο6Δ).
  4. Την από 8-9-2019  απόφαση  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (ΑΔΑ: ΩΦΡΩΩΨΞ-Ο30).
  5. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων  ως  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  δύο  Αντιδημάρχων  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τον  ορισμό  των  κάτωθι  Αντιδημάρχων,  ως  τακτικών μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ρεγκούτα Ανδρέα  του  Θωμά,  Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, Προγραμματισμού και  Νέων  Τεχνολογιών.

 

Β. Τον  ορισμό  των  κάτωθι Αντιδημάρχων,  ως τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ανδρίκουλα Σοφία του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης  και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Δυτική Ελλάδα

Με 4,4 εκατ ευρώ χρηματοδοτούνται οι εργασίες επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Παλαίρου

2020-01-28 19:10
Τη χρηματοδότηση εργασιών επέκτασης του ΧΥΤ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης,καθώς υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» μέσω...

«Ανοικτό» και για τους Συνεταιρισμούς το πρόγραμμα «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα»

2020-01-28 19:05
Τη δυνατότητα και στους Συνεταιρισμούς να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα», δίνει η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης. Η δράση, που εντάσσεται στο...

Δημιουργία Οδηγού του Πολίτη και πρόβλεψη ανασχεδιασμού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Π.Δ.Ε.

2020-01-27 18:27
Προτεραιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Π.  Σακελλαρόπουλου η αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τελικό στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών της Π.Δ.Ε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος...

Αστακός Αιτωλοακαρνανίας:Μπλόκο της Δίωξης Ναρκωτικών σε έναν τόνο κοκαΐνη

2020-01-25 14:05
Στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαϊνης άνω του ενός τόνου προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών της Αθήνας σε συνεργασία με τα ΕΚΑΜ. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Για την υπόθεση, η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε οκτώ συλλήψεις, με πέντε από αυτές να έχουν γίνει...

Δυναμική και με σύγχρονα μέσα η τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας

2020-01-23 20:09
Ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής για το 2020 που ψηφίστηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με σύγχρονα μέσα επικοινωνιακής...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>