Νέες υποσχέσεις.Παρουσίαση του Νέου Στρατηγικού Πλαισίου Απλοποίησης της Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θανάση Σκορδά

Νέες υποσχέσεις.Παρουσίαση του Νέου Στρατηγικού Πλαισίου Απλοποίησης της Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Θανάση Σκορδά

Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη:

«Κυρίες και Κύριοι,
Αυτονόητος στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία που κλονίζει τα θεμέλια της κοινωνίας μας.

Στην προσπάθεια αυτή, ένα βασικό πρόβλημα αποτελούν οι ατέλειωτες άδειες και οι αμέτρητοι έλεγχοι για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Κάποιος, βέβαια, θα αντιτείνει: «όλες αυτές οι διαδικασίες υπάρχουν για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον, π.χ. το περιβάλλον, η ασφάλεια, η δημόσια υγεία».

Ναι, αυτό ισχύει θεωρητικώς.

Πρακτικώς, ωστόσο, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, συχνά έχει ως συνέπεια είτε να μη γίνονται επενδύσεις είτε αρκετοί να εφαρμόζουν τους νόμους κατά το δοκούν.

Έτσι όμως, ούτε ανάπτυξη έχουμε ούτε αποτελεσματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Ασφαλώς, βήματα έγιναν και στο παρελθόν.

Θετική ήταν π.χ. η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν.4014/2012) που εναρμονίζει το ελληνικό πλαίσιο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, καθώς και ο νόμος 3982/2011 για την αδειοδότηση της βιομηχανίας.

Καθώς το δικό μας Υπουργείο αφορά ο δεύτερος νόμος (ο 3982/2011), εμείς έχουμε ήδη εκδώσει το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας, τις υπουργικές αποφάσεις κλπ για την αδειοδότηση της βιομηχανίας.

Ο πίνακας που παρουσιάζουμε σήμερα το αποδεικνύει (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Ωστόσο, υπάρχει και ένας δεύτερος πίνακας -που αμέσως παρουσιάζω- ο οποίος δείχνει πως παρά την απλοποίηση του συστήματος, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

Γι” αυτό προχωρούμε σε ριζοσπαστικές αλλαγές, που για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν συνολικά το ζήτημα των αδειοδοτήσεων.

Η προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο της στενής μας συνεργασίας, με έναν από τους πλέον αξιόπιστους και εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς, την Παγκόσμια Τράπεζα.

Έχει συντελεσθεί ήδη σημαντική προετοιμασία.

-Με πόρους από το ΕΣΠΑ, εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μια πολύ χρήσιμη μελέτη -780 σελίδων!- όπου αναλύονται τα σχετικά προβλήματα.

Και μόνον ότι είναι 780 σελίδες, αποδεικνύει πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα.

-Έχουμε επίσης στη διάθεσή μας, μιαν έκθεση του Boston Consulting Group που και αυτή συνοψίζει τις δυσχέρειες.

-Και φυσικά, η Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, που συστήσαμε, προχώρησε στην αξιολόγηση και την ανάλυση, των αναφορών που κατέθεσαν οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, εξακολουθούν να καταγράφονται μεγάλα προβλήματα:

1. Η γραφειοκρατία. Στην έκθεση του BCG, αναφέρεται ως ο κυριότερος λόγος αποτροπής για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Και στη σημερινή έκθεση του World Economic Forum, αναδεικνύεται ως ο δεύτερος πιο προβληματικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα, πίσω μόνον από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

2. Η πολύπλοκη νομοθεσία. Υπάρχουν 47 σχετικοί νόμοι, 11 Προεδρικά Διατάγματα, 19 Υπουργικές Αποφάσεις, 14 Βασιλικά, Υγειονομικά & Πολεοδομικά Διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος.

3. Η διαφθορά, η οποία προκύπτει και λόγω της υποχρεωτικής επαφής με πολλές αρμόδιες διοικητικές αρχές

4. Η περιορισμένη χρήση της καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στο δημόσιο

5. Το αποσπασματικά μεταβαλλόμενο πλαίσιο αδειοδότησης, διότι σε αντίθεση με τη συνολική αναθεώρηση που σχεδιάζουμε, οι αλλαγές στο παρελθόν, είχαν περιπτωσιολογικό χαρακτήρα

Όλα αυτά, μεταφράζονται σε χρονικές καθυστερήσεις, σε σημαντικό διοικητικό κόστος ιδίως για τις ΜμΕ.

- Για παράδειγμα: μία νέα βιομηχανία θα έπρεπε να λαμβάνει άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) σε 82 μέρες.

Ωστόσο, παρά το ότι αυτό αυτός ήταν ο στόχος του νόμου, λόγω των περίπλοκων διαδρομών που απαιτούνται ακόμη και σήμερα, χρειάζονται τελικά 368 ημέρες, όπως καταγράφεται στην έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Άρα, περισσότερος από τον τετραπλάσιο χρόνο που κανονικά προβλέπεται!

-Και από την άλλη πλευρά:

Όπως σημειώνεται στις μελέτες, υπάρχει ζήτημα και με το «κόστος ευκαιρίας».

Δηλαδή -μεταξύ άλλων- με το πόσο μειώνεται το κέρδος που θα μπορούσε άμεσα να αποφέρει μια νέα επένδυση, εξαιτίας του ρυθμιστικού πλαισίου.

Το κόστος ευκαιρίας καταγράφεται ως πολύ υψηλό π.χ. εκεί όπου μία επένδυση σε βιομηχανική δραστηριότητα τροφίμων, ύψους 2,5 εκ. ευρώ, που θεωρητικώς -σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο- θα έπρεπε να έχει κόστος ευκαιρίας 37.500 ευρώ, τελικά, λόγω των καθυστερήσεων, επιβαρύνεται, με 63.500 ευρώ.

Δηλαδή, το κόστος είναι σχεδόν διπλάσιο του προβλεπομένου!

Αυτό το πράγμα με τη γραφειοκρατία, δεν πάει άλλο!

Και σας διαβεβαιώ: δεν έχουμε μόνο τα στοιχεία και τις μελέτες.

Έχουμε κυρίως τη βούληση να έρθουν τα πάνω-κάτω στις αδειοδοτήσεις.

Και θα έρθουν- τελείωσε!

Δεν αυτοσχεδιάζουμε ούτε επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό.

Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Με αυτή τη βάση, σήμερα παρουσιάζουμε τη στρατηγική μας, το Σχέδιο Μεταρρύθμισης για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους.

Και θα συνεργαστούμε για να το κάνουμε πράξη, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Ιδιαίτερα μάλιστα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το οποίο συναντηθήκαμε πριν από λίγες ημέρες και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, το Σχέδιο Μεταρρύθμισης αφορά το μέρος εκείνο των διαδικασιών, το οποίο συνδέεται πιο στενά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας.

Αφορά κάθε τύπο άδειας όπως:
· Άδειες Εγκατάστασης

· Άδειες Λειτουργίας

· Ίδρυση Επιχειρήσεων

· Περιβαλλοντικές Άδειες

· Ειδικές άδειες κ.α.

Και αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, π.χ.:

· Βιομηχανικές Δραστηριότητες

· Εξορυκτικές Δραστηριότητες

· Υδατοκαλλιέργειες

· Λιμενικά Έργα

· Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

· Επιχειρηματικά Πάρκα

Από εκεί και πέρα: εκτός από τους κλάδους που αναφέρθηκαν, θα υπάρχει αρκετή ευελιξία, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και άλλες, πιο ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και ξεκάθαρο πλαίσιο που θα εξασφαλίζει:

- χαμηλό κόστος, ταχύτητα και ασφάλεια δικαίου χωρίς δυσανάλογα εμπόδια για τις επιχειρήσεις και με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σταθερό και αντίστοιχο με τα διεθνή πρότυπα που αναγνωρίζουν οι επενδυτές
- διαφάνεια, για να περιορίσουμε τη διαφθορά, μειώνοντας τα σημεία επαφής κρατικού μηχανισμού- διοικούμενου
- και δημοσιονομικό όφελος, για να μπορέσουν υπάλληλοι που είναι σήμερα επιφορτισμένοι με άδειες και ελέγχους, να απασχοληθούν σε τομείς με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία

Η Στρατηγική μας κάνει τέσσερις τομές:

· σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης»

· όχι έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία

· έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς

· κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης

Εξηγώ, λοιπόν:

· Πρώτον, εισάγουμε ένα καινοτόμο σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» των επιχειρήσεων

Απομακρυνόμαστε από το ισχύον πλαίσιο , όπου η επιχείρηση κάνει μια αίτηση και περιμένει πότε το Δημόσιο θα την ελέγξει και θα εκδώσει την άδεια.

Περνάμε σε ένα νέο σύστημα, όπου δηλώνεται άμεσα και τεκμαίρεται η συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος.

Χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία:

1. η αυτοσυμμόρφωση, όπου η ίδια η επιχείρηση δηλώνει με ανάληψη της σχετική ευθύνης πως έχει ήδη συμμορφωθεί και φέρει το βάρος της απόδειξης (π.χ. υπεύθυνη δήλωση).

Διότι «αυτοσυμμόρφωση», μπορεί και σήμερα να υπάρχει, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να υποβάλλει κανείς μια υπεύθυνη δήλωση, όπου όμως εξακολουθούν να απαιτούνται ένα σωρό συνημμένα πιστοποιητικά! ]

2. η πιστοποίηση τρίτου, δηλαδή το outsourcing της διαδικασίας, όπως γίνεται π.χ. στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι μηχανικοί και

3. η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, προσκομίζοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα συνάγεται πως οι εταιρίες που υποχρεωτικώς ασφαλίζουν μιαν εγκατάσταση, έχουν εξετάσει εκ των προτέρων αν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές

Ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, θα επιλέγεται ένα εκ των τριών εργαλείων.

Ενδεχομένως να υπάρχουν συνταγματικοί ή άλλοι περιορισμοί, σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του συστήματος.
Βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι πάντως, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τρία εργαλεία -την αυτοσυμμόρφωση, την πιστοποίηση τρίτου και τις μεθόδους της αγοράς- στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Και μόνον ως εξαίρεση να εφαρμόζονται άλλες τυχόν διαδικασίες.

Το επόμενο διάστημα, θα κάνουμε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις.

· Δεύτερη τομή: μεταθέτουμε τους ελέγχους από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας

Ο έλεγχος θα είναι σε δειγματοληπτική βάση, πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός.

Διότι, δεν θα εξετάζονται χαρτιά πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά εγκαταστάσεις εν λειτουργία.

Όπως ήδη συμβαίνει με επιτυχία, στις αδειοδοτήσεις χαμηλής όχλησης στη βιομηχανία.

Σημασία δεν έχει π.χ. το πόσο θόρυβο παράγει ένα μηχάνημα τυπικώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, αλλά το πόσο θόρυβο πράγματι παράγει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αυτό σημαίνει πως μετράει το αποτέλεσμα: δίνουμε ευελιξία στις επιχειρήσεις και αφήνουμε περιθώρια για την εισαγωγή καινοτομιών στη λειτουργία τους.

Με τον έλεγχο εν λειτουργία, επίσης, η επιχείρηση θα τηρεί αδιαλείπτως τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του νόμου, αφού θα μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

Εξυπακούεται πως μεγάλο μέρος της μεταρρύθμισης, αφορά την αποσαφήνιση των προδιαγραφών και προτύπων που θέτει ο νόμος για την εκάστοτε δραστηριότητα, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

· Τρίτη τομή: οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης και λειτουργίας.

Δηλαδή, οutsourcing θα υπάρχει στις αδειοδοτήσεις αλλά και σε μέρη των ελέγχων.

Για να γίνει, όμως, αυτό, οι φορείς θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και να είναι πιστοποιημένοι.

Διότι δεν θέλουμε να καταργήσουμε το σύστημα ελέγχων φυσικά, αλλά αντίθετα να το απλουστεύσουμε, και να το εκλογικεύσουμε.

Για να γίνει αντιληπτό:

Πάρτε για παράδειγμα το τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Το κράτος δεν ελέγχει ξεχωριστά το κάθε αυτοκίνητο, αλλά πιστοποιεί τον φορέα του ελέγχου.

Γι” αυτό δημιουργούμε ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν και να λειτουργούν με κατάλληλο τρόπο, όλοι εκείνοι οι φορείς, ιδιωτικοί (π.χ. μηχανικοί, λογιστές κλπ.) ή δημόσιοι (π.χ. ΟΤΑ), που θα έχουν αυτές τις αρμοδιότητες.

Και στο εξής, η κεντρική διοίκηση, αντί να ελέγχει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, θα ελέγχει τους ελεγκτές των επιχειρήσεων, το σύνολο της διαδικασίας.

· Τέταρτη τομή: εγκαθιδρύουμε ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας

Το σύστημα το οποίο θα έχει την μορφή ενός portal , στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε για την εύρεση πληροφορίας είτε για να διεκπεραιώσουν μέρη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε επένδυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο.

Με την ιχνηλάτηση δε της κάθε περίπτωσης θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε που λειτουργεί καλά το σύστημα και που όχι, ώστε να επεμβαίνουμε και να το βελτιώσουμε.

Και στόχος μας είναι με το νέο σύστημα, η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες, να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν.

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>