Mπούκα Όλπες ιστορία της περιοχής

Ένα όμορφο ψαροχώρι συνοικισμός του Δήμου Αμφιλοχίας χτισμένο στην παραλία μιας ατελείωτης αμμουδερής ακτής .
Η φαντασμαγορική δύση του ήλιου , το πυροφάνι της νύχτας και το ξάνοιγμα για ψάρεμα , συνθέτουν μια παρθενική ομορφιά .

Η άμμος της παραλίας θεωρείται θεραπευτική και συγκεντρώνει πολλούς , ηλικιωμένους κυρίως , που πάσχουν από ρευματισμούς και αρθρίτιδα για καλοκαιρινά μπάνια .
Κατασκηνώσεις του Π.Ι.Κ.ΠΑ Αμφιλοχίας , φιλοξενούν αγόρια και κορίτσια απ΄ όλο τον Νομό Αιτωλ/νίας καθώς και κατά περιόδους ηλικιωμένους από διάφορα μέρη της χώρας . 

Δυτικά του συνοικισμού της Μπούκας και σε απόσταση ενός μόνο χιλιομέτρου βρίσκεται ο λόφος των ΟΛΠΩΝ , όπου κατά τον Θουκυδίδη βρίσκονταν τα τειχισμένα δικαστήρια του κοινού των Ακαρνάνων .            
Σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια και διαμορφωμένες πέτρες που περιμένουν τους ειδικούς να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το μοναδικό αυτό μνημείο της περιοχής μας .   
   

 

 ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ .

Μετὰ δὲ τὴν Ἀμβρακίαν τὸ Ἄργος ἐστὶ τὸ Ἀμφιλοχικόν, κτίσμα Ἀλκμαίωνος καὶ τῶν παίδων. Ἔφορος μὲν οὖν φησὶ τὸν Ἀλκμαίωνα μετὰ τὴν Ἐπιγόνων ἐπὶ τὰς Θήβας στρατείαν, παρακληθέντα ὑπὸ Διομήδους, συνελθεῖν εἰς Αἰτωλίαν αὐτῷ καὶ συγκατακτήσασθαι ταύτην τε καὶ τὴν Ἀκαρνανίαν· καλοῦντος δ' αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Τρωικὸν πόλεμον Ἀγαμέμνονος, τὸν μὲν Διομήδη πορευθῆναι, τὸν δ' Ἀλκμαίωνα, μείναντα ἐν τῇ Ἀκαρνανίᾳ, τὸ Ἄργος κτίσαι, καλέσαι δ' Ἀμφιλοχικὸν ἐπώνυμον τοῦ ἀδελφοῦ, Ἴναχον δὲ τὸν διὰ τῆς χώρας ῥέοντα ποταμὸν εἰς τὸν κόλπον ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν Ἀργείαν προσαγορεῦσαι. Θουκυδίδης δέ φησιν αὐτὸν Ἀμφίλοχον μετὰ τὴν ἐκ Τροίας ἐπάνοδον, δυσαρεστοῦντα τοῖς ἐν Ἄργει, παρελθεῖν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν, διαδεξάμενον δὲ τὴν τἀδελφοῦ δυναστείαν κτίσαι τὴν πόλιν ἐπώνυμον ἑαυτοῦ.

                               (ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ)



Πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους της Αμφιλοχίας που βρίσκεται πάνω απ’ το Ν.Α. τμήμα του μυχού του Αμβρακικού κόλπου στις όχθες του ποταμού Ινάχου .

Κατά τη παράδοση ήταν αποικία του Πελοποννησιακού Αργους , που ιδρύθηκε μετά την άλωση του Ιλίου από φυγάδες Αργείους υπό τον Αμφίλοχο , υιό του Αμφιάραου , ο οποίος και έδωσε το όνομα της ιδιαίτερης πατρίδας του στην πόλη , ή από τον αδερφό του Αμφιλόχου Αλκμέωνα .

Κατά άλλη άποψη πιθανώς επειδή η πεδιάδα ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων παραθαλάσσια να καλείτο Άργος και να κατοικήθηκε για πρώτη φορά από κατοίκους της γειτονικής Αμβρακίας , αποικίας των Κορινθίων . Αυτό συμπεραίνεται ίσως και από την μαρτυρία του Θουκυδίδη σύμφωνα με την οποία , πολλές γενιές μετά την ίδρυση του Αμφιλοχικού Άργους εγκαταστάθηκαν σ ‘ αυτό και αναμίχτηκαν με τους κατοίκους του , Αμβρακιώτες , που προσκλήθηκαν απ ‘ τους Αμφιλόχους σαν «συγκάτοικοι» για την αντιμετώπιση προφανώς εχθρικού κινδύνου κατά της χώρας .

Από την συνύπαρξη αυτή οι Αργείοι εξελίχθηκαν χρησιμοποιούντες έκτοτε τη Δωρική διάλεκτο , σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Αμφιλόχους , - Ηπειρώτες στην καταγωγή – που μνημονεύονται σαν Βάρβαροι ή σαν μη Έλληνες , προφανώς επειδή η διάλεκτός τους ήταν για τους άλλους Έλληνες ακατανόητη . Νωρίς όμως οι νέοι άποικοι έδιωξαν τους παλιούς κατοίκους της πόλης και έγιναν μόνοι κύριοι αυτής .

Οι Αργείοι τότε έθεσαν τους εαυτούς τους κάτω από την προστασία των Ακαρνάνων και ζήτησαν την βοήθεια των Αθηναίων  , οι οποίοι έστειλαν ναυτικές δυνάμεις υπό τον Φορμίωνα . Μετά την άφιξη αυτού το Άργος κυριεύτηκε , οι Αμβρακιώτες κάτοικοί του πουλήθηκαν σαν δούλοι και εγκαταστάθηκαν σ ‘ αυτό Αμφίλοχοι και  Ακαρνάνες μαζί , των οποίων οι σχέσεις έγιναν στενότερες . Πιθανόν τότε να ορίστηκε να συνέρχονται σε κοινό δικαστήριο  που έδρευε στις Όλπες ( αρχαία πόλη κοντά στη σημερινή Μπούκα , Θέση Αγριλοβούνι ) για την επίλυση των διαφορών τους .

Το καλοκαίρι του 430 π.Χ οι Αμβρακιώτες βοηθούμενοι από Χάονες και άλλους Βαρβάρους , εισέβαλαν στην Αμφιλοχία και έγιναν κύριοι της υπαίθρου φτάνοντας μέχρι το Άργος . Δεν μπόρεσαν όμως να καταλάβουν την πόλη και επέστρεψαν στην πατρίδα τους . 

Το ίδιο επαναλήφθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 426 π.Χ . 
Οι Αμβρακιώτες εκστράτευσαν εναντίον του Άργους και κατέλαβαν τις οχυρωμένες Όλπες , όπου οι δυνάμεις τους ενισχύθηκαν απ’ το στρατηγό των Λακεδαιμονίων Ευρύλοχο . Τους Ακαρνάνες και Αμφιλόχους έσωσε τότε η επέμβαση του Αθηναίου στρατηγού Δημοσθένη στον οποίο ανατέθηκε και η αρχηγία του στρατού . 
Αυτός νίκησε πρώτα τους ενωμένους αντιπάλους του στις Όλπες – όπου σκοτώθηκε ο Ευρύλοχος – και ακολούθως τους Αμβρακιώτες στο στενό της Ιδωμένης .

Κατά τον Θουκυδίδη – που περιγράφει τα γεγονότα αυτά λεπτομερώς – θα επιτυγχάνονταν από τον Δημοσθένη και αυτή η άλωση της ίδιας της Αμβρακίας . Όμως οι Ακαρνάνες και Αμφίλοχοι φοβούμενοι τυχόν εγκατάσταση σ’ αυτήν των ισχυρών Αθηναίων , υπόγραψαν συμφωνία μετά την λήξη των εχθροπραξιών με τους Αμβρακιώτες τους οποίους και θεωρούσαν λιγότερο επικίνδυνους γείτονες .

Οι γνώσεις για την ιστορία του Αμφιλοχικού Άργους και της Αμφιλοχίας κατά τους δύο επόμενους αιώνες ( 4ο και 3ο π.Χ ) είναι λίγες . Γύρω στο 390 π.Χ αναφέρεται συμμαχία Ακαρνάνων , Αιτωλών και Αργείων ( Αμφιλόχων ) προς την Σπάρτη . ( πρβλ. Ξενοφ. Αγης. Β΄ 20 ) .

Ακολούθως φαίνεται πως ο εκ των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου , βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσσανδρος υπόταξε τους Αμφιλόχους και τους Αμβρακιώτες . Λίγο αργότερα ο γιος του Κάσσανδρου , Αλέξανδρος , επειδή ήλθε σε σύγκρουση με τον αδερφό του Αντίπατρο , ζήτησε τη βοήθεια του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου , ο οποίος πήρε σαν «μισθό» τις Στυμφαλία και Παραναία της Μακεδονίας και «επίκτητων εθνών Αμβρακίαν , Ακαρνανίαν , Αμφιλοχίαν» . ( Πλουτ. Πύρρ. 6 ) .

Από τους τελευταίους χρόνους του 3ου π.Χ αιώνα οι Αργείοι μαζί με τους άλλους Αμφιλόχους ανήκουν στην Αιτωλική Συμμαχία .

Γύρω στο 190 π.Χ η Αμφιλοχία καταλαμβάνεται από τον Φίλιππο τον Γ΄ , αλλά παρέμεινε Μακεδονική για ελάχιστο διάστημα , καθότι τον επόμενο χρόνο ( 189 π.Χ ) απελευθερώνεται από τον στρατηγό των Αιτωλών Νίκανδρο και επανασυνδέεται με την Αιτωλική Συμμαχία .

Συγχρόνως μνημονεύεται λεηλασία της χώρας από τον Περσέα . Την ίδια χρονιά ο Ρωμαίος ύπατος , Φούλβιος Νοβίλιωρ , μετά την κατάληψη της Αμβρακίας έφτασε μέχρι το Αμφιλοχικό Άργος και στρατοπέδευσε κοντά σ΄ αυτό . Όμως τελικά άφησε την πόλη και την υπόλοιπη χώρα στους Αιτωλούς – οι οποίοι στο μεταξύ είχαν αποδεχτεί τους όρους ειρήνης των Ρωμαίων – και επέστρεψε στην Αμβρακία . Οι Αργείοι και άλλοι Αμφίλοχοι παρέμειναν στην Αιτωλική Συμμαχία μέχρι το 167 π.Χ οπότε και αποσκίρτησαν , αφού πιθανώς συγκρότησαν δική τους αυτόνομη πολιτική κοινότητα .

Με την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό Αύγουστο – σε ανάμνηση της νίκης τους στο Άκτιο – το Αμφιλοχικό Άργος παρακμάζει και ερημώνεται , επειδή οι κάτοικοί του καθώς και άλλων περιοχών της Β.Δ. Ελλάδας μετοίκησαν στην νέα πόλη . Παρόλα αυτά η πρωτεύουσα των Αμφιλόχων Άργος , μνημονεύεται και από μερικούς μεταγενέστερους συγγραφείς  .

Αρχαιολογία

 

Η θέση του Αμφιλοχικού Άργους πρέπει να αναζητηθεί κοντά στη μοναδική πεδιάδα της Αμφιλοχίας , στην θέση Καινούργιο , ( κοιν. Αμπελάκι ) όπου σώζονται ερείπια αρχαίας πόλης . Η άποψη αυτή συμφωνεί με την πληροφορία του Πολύβιου , κατά την οποία το Άργος απείχε από την αρχαία Αμβρακία 180 στάδια . Δηλαδή όσο ακριβώς είναι η απόσταση αυτή από την θέση των ερειπίων στο Καινούργιο . 
Δημιουργεί όμως αντιρρήσεις το γεγονός ότι τα ερείπια αυτά βρίσκονται σε απόσταση 2 χλμ από την θάλασσα , ενώ απ΄ τον Θουκυδίδη ( Γ΄105 , 1 ) η πόλη αναφέρεται σαν επιθαλάσσια . 
Ίσως αυτό να σημαίνει πως το Αμφιλοχικό Άργος ήταν στην περιοχή της θάλασσας και πιθανώς η χωρίζουσα την πόλη από την παραλία μικρή προσχωσιγενής πεδιάδα να αποτελούσε όρμο αυτής . 
Ίσως πάλι πρέπει να υποτεθεί πως στους χρόνους του Πελοποννησιακού Πολέμου το Αμφιλοχικό Άργος ήταν πλησιέστερα προς την θάλασσα απ΄ ότι αργότερα – κατά την Ελληνιστική εποχή – όταν το εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του . 

Το Αμφιλοχικό Άργος προστατεύονταν από ισχυρά τείχη ενισχυμένα με πύργους . Ερείπια αυτών σώζονται σε πολλά σημεία , όπως για παράδειγμα στο λόφο της Λίμπας , όπου ο Leake τοποθετεί  την Ακρόπολη της πόλης . 
Είναι όπως και του Στράτου , μόνο ψευδοϊσοδομικά και δεν παρουσιάζουν πουθενά , ούτε στην βάση τους – λείψανα πολυγωνικού τρόπου . Φαίνεται πως δεν ανήκουν σε πολλή παλιά εποχή . Είναι όμως οπωσδήποτε προϋφιστάμενα του 5ου π.Χ αιώνα .

Οι κατά καιρούς ερευνήσαντες την περιοχή αναφέρουν θεμέλια οικοδομημάτων , κατάλοιπα περιβόλου ναού πιθανώς καθώς και θεάτρου . Από την αρχαία πόλη προέρχονται , επίσης πολλά αρχιτεκτονικά μέλη ( όπως σπόνδυλοι δωρικών κιόνων και κομμάτια πεσσών ) τα οποία παράλληλα βρίσκουμε στο Ηρώο της Καλυδώνας και στην Απολλωνία της Ηπείρου . Αποκαλύφτηκαν τέλος πολυάριθμοι τάφοι απλής κατασκευής αλλά επιμελημένοι , που βρίσκονταν κατά μήκος των δρόμων της πόλης .


ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Από τα σωζόμενα νομίσματα του Αμφιλοχικού Άργους τα παλαιότερα χρονολογούνται γύρω στο 4ο π.Χ αιώνα . Είναι στατήρες κορινθιακού τύπου , των μεταξύ 360 και 250 π.Χ χρόνων , με παράσταση Πήγασου και τις επιγραφές , Α , ΑΡ , ΑΡΓΕΩΝ , ΑΡΓΕΙΩΝ , αργότερα δε , ΑΜΦΙ , ΑΜΦΙΛΟΧΩΝ .

Επίσης χάλκινα δύο τύπων . Ο πρώτος απεικονίζει στην μπροστινή όψη κεφάλι νέου         ( Ερμής ;) με κοντά μαλλιά , ενώ στην πίσω όψη έναν σκύλο . Ο δεύτερος , κεφάλι Αθηνάς και Γλαύκο . Επίσης συχνά πάνω στα νομίσματα απαντώνται παραστάσεις πολεμικών εμβλημάτων ( αιχμή λόγχης , ακόντιο , μεσάγκυλο κ.ά ) .  
Τέλος νομίσματα κόπηκαν από τον Αμύνανδρο , βασιλιά των Αθαμάνων γύρω στο 205 π.Χ .  


ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ 1903 Ο Κ.RUFUS B RICHARDSON ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.Σ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ

Here our road
passed between Olpse and Amphilochian Argos,
and half an hour was well spent in making a part
of the circuit of the walls of the latter, which are
fairly well preserved. A sure token that Amphi-
lochian Argos lay here, and not at Karvasara,

Ο Κ.RICHARDSON ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΛΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ.EKEI ANAΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ(ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ).ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΥΠΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ,ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ,ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1903 ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ.

Δυτική Ελλάδα

Εμπορικός σύλλογος Άρτας.Στο Βαθύ κόκκινο ο Νόμος ΑΡΤΑΣ από αύριο 4/3/21 κ 6 το πρωί μέχρι 16/3/21!!

2021-03-03 21:39
Τα μέτρα αφορούν ολόκληρο τον Νομο ΑΡΤΑΣ !!   Λιανεμπόριο   Αναστολή λειτουργίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών) κ.λπ   Αναστολή...

Νικολακόπουλος: Στήριξη αθλητικών σωματείων σε εθνικές κατηγορίες

2021-03-03 19:20
Τη στήριξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας των σωματείων που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες ολυμπιακών αθλημάτων προανήγγειλε ο Aντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού, Δημήτρης Νικολακόπουλος, στη διάρκεια της επιτυχημένης διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «Αθλητισμός και...

Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας σε θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών

2021-03-03 17:02
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών για το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021, όπως καταγράφηκαν στην Δυτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα...

21,48 εκατ. ευρώ σε 218 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

2021-03-03 16:58
Ολοκληρώθηκε από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων της κατηγορίας των νέων υφιστάμενων επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και...

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών

2021-03-02 15:45
Η πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών The DeliFair by EXPOTROF ξεκίνησε τη Δευτέρα 1η Μαρτίου με σκοπό να φέρει σε επαφή τους Έλληνες παραγωγούς και τις επιχειρήσεις με τους επαγγελματίες της εστίασης και της  αγοράς τροφίμων. Δυναμική είναι και η συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>